REGULAMIN:

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.funtomtenis.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Prowadzony jest przez Firmę Usługowo – Handlową „FunTom Tenis” Tomasz Sobczyk, z siedzibą przy ul. Cisowej 18, 75-644 Koszalin (NIP 8882222929, REGON 330989580), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Firma prowadzi również sprzedaż bezpośrednią.

 2. Zapytania, reklamacje i zamówienia mogą być kierowana na adres e-mail: biuro@funtomtenis.pl lub tel. +48 507959554 (opłata za połączenie wg cennika właściwego operatora).

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla pod warunkiem dysponowania komputerem klasy PC lub urządzenia przenośnego (tablet, smartfon), umożliwiającego połączenie się z Internetem.

 4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe (wolne od wad fizycznych i prawnych). Sprzedaży mogą podlegać również towary używane (głównie rakiety tenisowe), w pełni funkcjonalne i przeznaczone do dalszego użytkowania. Stan tych towarów jest dokładnie opisywany w szczegółach oferty. Zainteresowany zakupem może również prosić o dodatkowe, szczegółowe fotografie danego towaru.

 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy FunTom Tenis są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę FunTom Tenis na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia można składać również w następujące sposoby:
a) wysyłając e-mail na adres biuro@funtomtenis.pl
b) telefonicznie

 1. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
  - nazwy, rozmiaru, koloru i ilości produktów
  - imienia i nazwiska oraz daty urodzenia Zamawiającego,
  - dokładnego adresu dostawy,
  - numeru telefonu kontaktowego
  - adresu e-mail zamawiającego,

- metody dostawy,

- metody płatności (przedpłata na konto, płatność przy odbiorze).

 1. W trakcie składania zamówienia poprzez stronę internetową, od początku, aż do ostatniego kroku, czyli zatwierdzenia zamówienia, Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami określającymi sposób zmiany danych i produktów.

 2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych (czerwoną gwiazdką) jako obowiązkowe oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "złóż zamówienie".

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

 1. Po kliknięciu na przycisk „złóż zamówienie” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia. W e-mailu zawarte będą również informacje o szczegółach płatności za zamówienie (kwoty do zapłaty, numerze konta do wpłaty, tytule przelewu itp).

 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 3. Zamówienia będą odrzucane również, gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w ustalonej wysokości lub gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 6. Istnieją następujące formy płatności:

przelewem – bezpośrednia przedpłata na nasze konto:

mBank 89 1140 2004 0000 3602 7560 8835

(w tym wypadku towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku)

za pobraniem- płacąc gotówką za towar kurierowi.

Koszty poszczególnych metod dostaw określane są szczegółowo podczas podsumowania koszyka zakupów.

 1. W niektórych przypadkach Sklep FunTom Tenis zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

 2. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

 3. Firma FunTom Tenis nie jest płatnikiem podatku VAT (art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT). W razie potrzeby wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura nie zawierająca VAT. O konieczności otrzymania faktury należy poinformować firmę przy składaniu zamówienia podczas podsumowania koszyka zamówień – w rubryce „Dodatkowe informacje”. Ewentualnie o takiej konieczności można poinformować telefonicznie lub droga mailową.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych produktów).

 5. Czas realizacji zamówienia – po otrzymaniu zamówienia towar jest kompletowany i przygotowywany do wysyłki (w przypadku płatności na konto bankowe oczekujemy na zaksięgowanie wpłaty). W zależności od dostępności towaru w magazynie towar wysyłany jest w ciągu od 0 do 5 dni roboczych.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Firmy FunTomTenis są objęte roczną gwarancją udzieloną przez sprzedawcę jak również sklep odpowiada przed kupującym z tytułu dwuletniej niezgodności towaru z umową.

 2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest jakikolwiek dowód dokonania zakupu.

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych lub niezgodności towaru z umową.

 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na podany na stronie sklepu adres. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć jakikolwiek dokument potwierdzający zakup oraz wypełnione stosowne zgłoszenie reklamacyjne, w którym należy opisać zauważoną w towarze wadę.

 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.ZWROT i WYMIANA TOWARU

1. Nabywca ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni od dnia doręczenia przesyłki bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki).

2. Aby móc zwrócić paczkę, wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół - oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W oświadczeniu tym należy sprecyzować numer konta, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy.

3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego, pozostającego w niezmienionym stanie.

4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki ze zwrotem.

5. Nabywca powinien odesłać zwracany towar przesyłką pocztową na podany na stronie sklepu adres. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak szkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. WYMIANA TOWARU: Jeśli zakupiony rozmiar towaru jest niewłaściwy, zawsze istnieje możliwość wymiany na inny rozmiar z dostępnej na aukcjach rozmiarówki. Produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać nieoderwane, oryginalne metki i opakowanie. Koszt wysyłki wymienianego towaru ponosi kupujący – jego wysokość jest zależna od aktualnych stawek stosownej metody dostawy.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Firma FunTom Tenis podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę FunTom Tenis o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklepu, mailowo pod adres biuro@funtomtenis.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Firma FunTom Tenis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne tylko w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

2. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.

3. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, i modyfikacji (w rubryce „Moje konto”. Może też wystąpić o ich usunięcie pisząc na adres sklepu FunTom Tenis.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma FunTom Tenis zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 1. Firma FunTom Tenis zastrzega sobie również prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach zostaną powiadomieni Klienci zarejestrowani.

 2. Wszystkie zamówienia są realizowane według zasad Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.