Regulamin Koszalińskiej Ligi Tenisa Ziemnego "DON'T LOSE YOUR HEAD 2019"

A. TERMIN I MIEJSCE

1. Organizatorem rozgrywek ligowych jest FHU „FunTom Tenis” Tomasz Sobczyk, partner handlowy firmy HEAD (www.funtomtenis.pl).

2. Liga zostanie rozegrana w terminie od 27 maja do końca września 2019r. (wliczając już w to turniej MASTERS) na kortach FunTomTenis w Koszalinie:

- korcie przy Klubie Osiedlowym "Przylesie" (ul. Makuszyńskiego 2)

- kortach na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (ul. Fałata 32).

3. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa mija 26 maja 2019r o godz. 20:00.

4. Zgłoszenia do ligi najlepiej dokonać osobiście (organizatorowi – Tomaszowi Sobczykowi), można też telefonicznie lub SMS-em na numer telefonu 507-95-95-54, poprzez stronę www.facebook.com/funtomtenis/  bądź też na mail biuro@funtomtenis.pl

5. Termin rozegrania wrześniowego turnieju MASTERS kończącego rozgrywki ligowe zostanie ogłoszony w sierpniu 2019r (w zależności od tempa rozgrywek grupowych).

 

B. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każdy zawodnik ligowy zgłaszając się do ligi wpłaca opłatę startową w wysokości 100zł i w jej ramach otrzymuje już zestaw startowy - w tym gadżety tenisowe Head. Opłata startowa musi być uiszczona do dnia 31 maja 2019r. Wpłacać ją można w gotówce, bądź na konto (w mBank S.A.):

FHU FunTomTenis

89 1140 2004 0000 3602 7560 8835

2. Rejestrując się do rozgrywek ligowych każdy zawodnik podaje (tylko na potrzeby ligowe) swoje dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres mailowy. Dodatkowo musi podpisać (jeszcze przed rozpoczęciem meczów) oświadczenie potwierdzające jego zdolność do startu w rozgrywkach.

3. Opłata za wynajęcie kortu do gry ligowej 15zł/h. Opłatę kortową uiszczają zawodnicy równo po połowie.

4. Na każdy mecz zarezerwowane będą minimum dwie godziny w grafiku kortowym.

5. W spotkaniach grupowych piłki powinien zapewnić gospodarz meczu.

6. Na potrzeby rozegrania turnieju MASTERS kort i piłki udostępnia organizator nieodpłatnie.

 

C. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rozgrywki ligowe opierają się na systemie gry “każdy z każdym”. We wrześniu rozegrany zostanie turniej Masters, który wyłoni ostatecznego zwycięzcę Ligi.

2. Liga składać się będzie (w zależności od liczby zgłoszonych uczestników) z jednej lub dwóch równoległych grup: Grupy A oraz Grupy B. Rozegrana zostanie jedna, bądź za zgodą większości uczestników, dwie kolejki meczów (tzn. runda pierwsza i runda rewanżowa). Łączna liczba meczów w lidze zależeć więc będzie i od liczby uczestników i od ostatecznie przyjętego systemu rozgrywek.

3. W przypadku utworzenia dwóch grup ligowych, organizator dołoży wszelkich starań,  aby  poziom trudności w obu grupach był jak najbardziej porównywalny. Najmocniejsi zawodnicy rozdzieleni zostaną do oddzielnych grup. Pozostali zawodnicy zostaną do grup dolosowani.

4. Dopuszcza się (po aprobacie uczestników rozgrywek ligowych) inny podział na grupy – z ewentualnym podziałem na „zaawansowanych” i „średniozaawansowanych”.

5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break).

5. Ewentualne grupy ligowe oraz harmonogram gier ogłoszony zostanie po 1 czerwca 2019r.

Każdy zawodnik, w zależności od ustalonego harmonogramu, będzie pełnił obowiązki gospodarza meczu lub osoby zaproszonej na mecz.

6. Do obowiązków gospodarza należy podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia terminu meczu oraz zarezerwowania kortu, przekazanie organizatorowi po zakończonym meczu jego wyniku. Gospodarz również udostępnienia piłki na mecz.

7. WAŻNE - jeśli zawodnik jako gospodarz przez cały sezon nie rozegra bez uzasadnionej przyczyny jakiegoś meczu, na koniec fazy grupowej przyznany będzie walkower dla gościa tego spotkania.

8. Wyniki meczów i aktualną klasyfikację ligi organizator będzie publikował na Facebooku  na stronie:

https://www.facebook.com/funtomtenis

9. Oficjalnym patronem ligi jest firma Head. Piłkami tej firmy rozgrywany będzie turniej MASTERS. Kort oraz piłki na turniej MASTERS zapewnia organizator.

10. Zawodnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania ustalonej częstotliwości gier. Częstotliwość rozgrywania meczów zależna będzie od liczby uczestników ligi. Zostanie ona podana przez organizatora na początku czerwca po ustaleniu harmonogramu wszystkich gier.

11. Jeśli zawodnik ligowy nie zachowuje odpowiedniej częstotliwości meczów, może zostać upomniany przez organizatora przyznaniem punktu ujemnego za opóźnianie rozgrywek ligowych (jeden punkt ujemny za każdą „rundę” ligową).

12. W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania o zaistniałej sytuacji gospodarz niezwłocznie powiadamia osobę nadzorującą rozgrywki (najlepiej w celach "dowodowych" zachować korespondencję SMS-ową). Organizator w tej sytuacji zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku. 

13. Niepowiadomienie osoby nadzorującej o problemach i nierozegranie meczu w ustalonym wcześniej terminie skutkuje wpisaniem walkowera dla przeciwnika.

14. W przypadku nierozegrania umówionego meczu ligowego bądź jego przerwania z powodu opadów deszczu, zapadających ciemności lub meczu trwającego dłużej niż zarezerwowany czas, gospodarz zobowiązany jest niezwłocznie zarezerwować następny możliwy termin dokończenia meczu. Przerwanie meczu z powodu kontuzji jednego z zawodników skutkuje jego kreczem i przyznaniem wygranej przeciwnikowi.

15.W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić przyznanie za dany mecz po zero punktów.

16. Istnieje możliwość rozegrania każdego spotkania w przedterminie. Zaleca się skorzystanie z tej możliwości w przypadku, gdy zawodnik planuje dłuższy wyjazd, lub z innej podobnej przyczyny uniemożliwiającej rozegranie terminowo spotkań przez pewien okres.

17. O planowanych dłuższych wyjazdach zawodników i niemożliwości rozgrywania przez ten czas meczów powinien być z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany organizator rozgrywek.

18. Wyznaczone mecze w danym przedziale czasowym mogą być w wyjątkowych przypadkach przełożone na późniejszy termin za zgodą przeciwnika i osoby nadzorującej rozgrywki.

19. Jeżeli zawodnik nie może rozegrać meczu w wyznaczonym już wcześniej terminie (bez względu na fakt, czy jest gospodarzem), powinien poinformować o tym organizatora rozgrywek oraz swego przeciwnika. Za jego zgodą należy wspólnie znaleźć możliwy, nowy – wcześniejszy bądź późniejszy – termin rozegrania meczu, który będzie odpowiadał obu stronom.

20. Mecze ligowe można rezerwować z wyprzedzeniem. Stanowią one priorytet i mają pierwszeństwo w grafiku kortowym przed innymi bieżącymi wpisami.

 

D. PUNKTACJA ROZGRYWKACH LIGOWYCH

 • Zwycięstwo 2:0 - 3 punkty
 • Zwycięstwo 2:1 - 2 punkty
 • Przegrana 1:2 - 1 punkt
 • Przegrana 0:2 - 0 punktów
 • Przegrana walkowerem - 0 punktów (wynik 0:6, 0:6)
 • Wygrana walkowerem - 3 pkt (wynik 6:0, 6:0)
 • Krecz - 0 pkt lub 1 pkt przy wygraniu jednego seta
 • Wygrana poprzez krecz - 3 pkt w przypadku nieprzegrania seta lub 2 pkt w przypadku przegrania jednego seta (w wyniku uznaje się gemy wygrane przez kreczującego).

O kolejności w tabeli decyduje:

 • Ilość zdobytych punktów

W razie zdobycia takiej samej ilości punktów (również w razie zdobycia takiej samej ilości punktów przez trzech i więcej zawodników) decyduje - według priorytetu:

 • Wynik bezpośredniego spotkania / bezpośrednich spotkań
 • Ilość przegranych setów
 • Ilość przegranych gemów

 

E. ZASADY I PROCEDURY PO ZAKOŃCZENIU OSTATNIEJ KOLEJKI ELIMINACJI

1. Rozdział reguluje kwestie dotyczące rozgrywek finałowych (rozgrywek MASTERS).

2. Po zakończeniu ostatniej kolejki zawodnik, który nie rozegrał przynajmniej połowy ogólnej liczby spotkań przewidzianych w grupie, nie zostanie sklasyfikowany w tabeli końcowej rozgrywek.

Wszystkie rozegrane przez niego mecze zostaną anulowane (gracze, którzy rozegrali pojedynek z nieklasyfikowanym zawodnikiem, otrzymują za ten mecz 0 punktów).

3. W przypadku istnienia nierozegranych spotkań z nieznanej organizatorowi przyczyny, wpisuje się gościom WALKOWERY.

4. Wyłonienie zwycięzców LIGI – Turniej Masters:

Po zakończeniu ostatniej ligowej kolejki, ośmiu najlepszych zawodników ligi (przy  ewentualnych grupach - zajmujący najwyższe 4 miejsca w każdej z grup) bierze udział we wrześniowym Turnieju Masters.

Turniej Masters rozgrywany jest systemem pucharowym.

 

W przypadku eliminacji w grupach równoległych harmonogram rozgrywek finałowych będzie następujący:

1 ćwierćfinał: 1 A (1 miejsce w grupie A) – · 4B (4 miejsce w grupie B)

 • 2 ćwierćfinał: 3 A – 2 B
 • 3 ćwierćfinał: 2 A – 3 B
 • 4 ćwierćfinał: 4 A – 1 B

➔ 1 półfinał: zwycięzcy 1 i 2 ćwierćfinału

➔ 2 półfinał: zwycięzcy 3 i 4 ćwierćfinału

✔ Finał: zwycięzcy półfinałów

✔ Mecz o trzecie miejsce: przegrani z półfinałów

 

W przypadku eliminacji bez podziału na grupy drabina finału będzie następująca:

1 ćwierćfinał: miejsce 1-  miejsce 8

2 ćwierćfinał: miejsce 4 – miejsce 5

3 ćwierćfinał: miejsce 3 – miejsce 6

4 ćwierćfinał: miejsce 2 – miejsce 7

➔ 1 półfinał: zwycięzcy 1 i 2 ćwierćfinału

➔ 2 półfinał: zwycięzcy 3 i 4 ćwierćfinału

✔ Finał: zwycięzcy półfinałów

✔ Mecz o trzecie miejsce: przegrani z półfinałów

F. NAGRODY

1. Minimalna przewidywana pula nagród to aż 5000zł.

2. Każdy uczestnik ligi w ramach wpisowego otrzymuje zestaw startowy – w tym gadżety firmy Head.

3. Zawodnicy wywiązujący się regularnie i systematycznie z roli gospodarza w swoich meczach, zostaną dodatkowo nagrodzeni upominkiem rzeczowym.

4. Wśród zawodników, którzy rozegrają wszystkie swoje mecze w grupie rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody rzeczowe.

5. Wszyscy uczestnicy turnieju MASTERS otrzymają upominki rzeczowe.

6. Nagrodami rzeczowymi uhonorowana zostanie najlepsza trójka zawodników turnieju MASTERS. Za pierwsze miejsce przewidziana jest między innymi rakieta tenisowa Head  o rekomendowanej cenie detalicznej około 1000zł.

  

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek ligowych wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozgrywek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów. Każdy uczestnik ligi musi być zdatny do udziału w zawodach, nie powinien mieć jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających mu uczestniczenie w rozgrywkach oraz startuje w nich na własną odpowiedzialność.

4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie Organizator. Organizator wydaje również ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia wyników końcowych.