Regulamin Koszalińskiej Ligi Deblowej

HEAD 2019

REGULAMIN ROZGRYWEK:

A. TERMIN I MIEJSCE

1. Organizatorem deblowych rozgrywek ligowych „HEAD 2019” jest firma FHU „FunTom Tenis” Tomasz Sobczyk, partner handlowy firmy HEAD (www.funtomtenis.pl).

2. Liga zostanie rozegrana w terminie od 29 maja do końca września 2017r. (wliczając już w to turniej MASTERS) na korcie przy Klubie Osiedlowym „Przylesie” przy ul. Szenwalda 2 w Koszalinie oraz kortach przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Fałata 32.

3. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa mija 31 maja 2019r.

4. Zgłoszenia do ligi deblowej można dokonać osobiście (organizatorowi – Tomaszowi Sobczyk), telefonicznie pod numerem telefonu 507-95-95-54, bądź też na mail biuro@funtomtenis.pl

5. Rozgrywki będą odbywały się w jednej lub dwóch grupach (w zależności od liczby zgłoszonych par deblowych).

6. Termin rozegrania wrześniowego turnieju MASTERS kończącego rozgrywki ligowe zostanie ogłoszony w sierpniu 2019r

B. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zawodnicy sami dobierają się w pary. Wpisowe od każdego zawodnika wynosi 50zł (czyli 100zł od pary).

2. Do ligi deblowej przystąpić mogą zarówno pary męskie, żeńskie jak i mieszane.

3. Dany zawodnik może wystartować tylko w jednej parze deblowej.

4. W przypadku, gdy dany zawodnik nie może znaleźć partnera do udziału w lidze, proszony jest o kontakt z organizatorem.

5. Opłata za wynajęcie kortu do gry ligowej wynosi 15zł od pary na mecz.

6. Gracz z pary deblowej może jeden raz w sezonie zmienić partnera (o sile gry podobnej lub niższej od swojego poprzednika – do weryfikacji przez organizatora) w przypadku kontuzji lub braku możliwości dalszego grania. Osoba, która przerwała rozgrywki, może wrócić do ligi jeszcze w tym samym cyklu, ale z zastrzeżeniem, że do tej samej pary.

7. Na potrzeby rozegrania turnieju MASTERS kort i piłki udostępnia organizator nieodpłatnie.

C. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rozgrywki ligowe opierają się na systemie gry “każdy z każdym”. We wrześniu rozegrany zostanie turniej Masters, który wyłoni ostatecznego zwycięzcę Ligi.

2. Liga składać się będzie z jednej lub dwóch równoległych grup: Grupy A oraz Grupy B. Rozegrana zostanie jedna, bądź (w zależności od liczby uczestników) dwie kolejki meczów (tzn. runda pierwsza i runda rewanżowa).

3. W przypadku utworzenia dwóch grup ligowych, organizator dołoży wszelkich starań, aby poziom trudności w obu grupach był jak najbardziej porównywalny. Najmocniejsze pary rozdzielone zostaną równomiernie do oddzielnych grup. Pozostali drużyny zostaną do grup dolosowane.

4. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 w secie rozgrywany jest zwykły tie-break do 7 wygranych punktów). W fazie grupowej w przypadku wyniku 1:1 w setach o zwycięstwie decyduje super tie-break (do 10 wygranych punktów). Wszystkie gemy odbywają się wg reguły No-Ad, czyli przy stanie 40:40 rozgrywana jest tzw. „złota piłka”.

W turnieju MASTERS w przypadku wyniku 1:1 w setach rozgrywany jest pełen trzeci set.

5. Terminy wszystkich meczów są wyznaczone wg ustalonego harmonogramu. Każda para, w zależności od ustalonego harmonogramu, będzie pełniła obowiązki gospodarzy meczu lub pary zaproszonej na mecz.

Ewentualne grupy ligowe oraz harmonogram gier ogłoszony zostanie na początku czerwca 2019 roku.

6. Do obowiązków gospodarzy należy podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia terminu meczu oraz zarezerwowania kortu, przekazanie organizatorowi po zakończonym meczu jego wyniku. Gospodarze również udostępniają piłki na mecz.

7. W miarę możliwości wyniki meczów i aktualną klasyfikację ligi organizator będzie publikował na Facebooku na stronie:

https://www.facebook.com/funtomtenis

8. Oficjalnym patronem ligi jest firma Head. Piłkami tej firmy rozgrywany będzie turniej MASTERS. Kort oraz piłki na turniej MASTERS zapewnia organizator.

9. Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań:

W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania o zaistniałej sytuacji gospodarze niezwłocznie powiadamiają osobę nadzorującą rozgrywki, która zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku.

Niepowiadomienie osoby nadzorującej o problemach i nierozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym skutkuje wpisaniem walkowera.

W przypadku nierozegrania umówionego meczu ligowego bądź jego przerwania z powodu opadów deszczu, zapadających ciemności lub meczu trwającego dłużej niż zarezerwowany czas, gospodarze zobowiązani są niezwłocznie zarezerwować następny możliwy termin dokończenia meczu. Przerwanie meczu z powodu kontuzji jednego z zawodników skutkuje jego kreczem i przyznaniem wygranej przeciwnikom.

W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić przyznanie za dany mecz po zero punktów.

Istnieje możliwość rozegrania każdego spotkania w przedterminie. Zaleca się skorzystanie z tej możliwości w przypadku, gdy któryś z zawodników planuje dłuższy wyjazd, lub z innej podobnej przyczyny uniemożliwiającej rozegranie terminowo spotkań przez pewien okres.

O planowanych dłuższych wyjazdach zawodników i niemożliwości rozgrywania przez ten czas meczów powinien być z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany organizator rozgrywek.

Wyznaczone mecze w danym przedziale czasowym mogą być w wyjątkowych przypadkach przełożone na późniejszy termin za zgodą przeciwnika i osoby nadzorującej rozgrywki.

Jeżeli para nie może rozegrać meczu w wyznaczonym już wcześniej terminie (bez względu na fakt, czy jest gospodarzem), powinna poinformować o tym organizatora rozgrywek oraz swoich przeciwników. Za ich zgodą należy wspólnie znaleźć możliwy, nowy – wcześniejszy bądź późniejszy – termin rozegrania meczu, który będzie odpowiadał obu stronom.

Mecze ligowe można rezerwować z wyprzedzeniem. Stanowią one priorytet i mają pierwszeństwo w grafiku kortowym przed innymi bieżącymi wpisami.

D. PUNKTACJA ROZGRYWKACH LIGOWYCH

Zwycięstwo 2:0 - 3 punkty

Zwycięstwo 2:1 - 2 punkty

Przegrana 1:2 - 1 punkt

Przegrana 0:2 - 0 punktów

Przegrana walkowerem - 0 punktów (wynik 0:6, 0:6)

Wygrana walkowerem - 3 pkt (wynik 6:0, 6:0)

Krecz - 0 pkt lub 1 pkt przy wygraniu jednego seta

Wygrana poprzez krecz - 3 pkt w przypadku nieprzegrania seta lub 2 pkt w przypadku przegrania jednego seta (w wyniku uznaje się gemy wygrane przez kreczującego).

O kolejności w tabeli decyduje:

Ilość zdobytych punktów

W razie zdobycia takiej samej ilości punktów (również w razie zdobycia takiej samej ilości punktów przez trzy i więcej par deblowych) decyduje - według priorytetu:

Wynik bezpośredniego spotkania / bezpośrednich spotkań

Ilość przegranych setów

Ilość przegranych gemów

E. ZASADY I PROCEDURY PO ZAKOŃCZENIU OSTATNIEJ KOLEJKI ELIMINACJI

1. Rozdział reguluje kwestie dotyczące rozgrywek finałowych (rozgrywek MASTERS).

2. Po zakończeniu rozgrywek grupowych (t.j. zazwyczaj na koniec sierpnia) para, która nie rozegrała przynajmniej połowy ogólnej liczby spotkań przewidzianych w grupie, zostaje skreślona z rozgrywek.

Wszystkie rozegrane przez tą parę mecze zostaną anulowane (drużyny, które rozegrały pojedynek ze skreśloną parą, otrzymują za ten mecz 0 punktów).

3. W przypadku istnienia nierozegranych spotkań z nieznanej organizatorowi przyczyny, wpisuje się  WALKOWERY i dopisuje punkty dla gości

4. Wyłonienie zwycięzców LIGI – Turniej Masters:

Po zakończeniu ostatniej ligowej kolejki, osiem najlepszych par ligowych (przy ewentualnych grupach - zajmujący najwyższe 4 miejsca w każdej z grup) bierze udział we wrześniowym Turnieju Masters.

Turniej Masters rozgrywany jest systemem pucharowym.

W przypadku eliminacji grupowych harmonogram rozgrywek finałowych będzie następujący:

1 ćwierćfinał: 1 A (1 miejsce w grupie A) – 4B (4 miejsce w grupie B)

2 ćwierćfinał: 3 A – 2 B

3 ćwierćfinał: 2 A – 3 B

4 ćwierćfinał: 4 A – 1 B

1 półfinał: zwycięzcy 1 i 2 ćwierćfinału

2 półfinał: zwycięzcy 3 i 4 ćwierćfinału

Finał: zwycięzcy półfinałów

Mecz o trzecie miejsce: przegrani z półfinałów

W przypadku eliminacji bez podziału na grupy drabina finału będzie następująca:

1 ćwierćfinał: miejsce 1- miejsce 8

2 ćwierćfinał: miejsce 4 – miejsce 5

3 ćwierćfinał: miejsce 3 – miejsce 6

4 ćwierćfinał: miejsce 2 – miejsce 7

1 półfinał: zwycięzcy 1 i 2 ćwierćfinału

2 półfinał: zwycięzcy 3 i 4 ćwierćfinału

Finał: zwycięzcy półfinałów

Mecz o trzecie miejsce: przegrani z półfinałów

W przypadku eliminacji bez podziału na grupy z małą liczbą par deblowych w lidze (poniżej 10) mecze MASTERS rozegrane zostaną tylko przez cztery najlepsze pary deblowe a drabina finału będzie następująca:

1 półfinał: miejsce 1 – miejsce 4

2 półfinał: miejsce 2 – miejsce 3

Finał: zwycięzcy półfinałów

Mecz o trzecie miejsce: przegrani z półfinałów

F. NAGRODY

1. Minimalna przewidywana pula nagród w lidze deblowej to 2500zł.

2. Wszyscy uczestnicy turnieju MASTERS otrzymają drobne upominki rzeczowe.

3. Wśród zawodników, którzy rozegrają wszystkie swoje mecze w grupie rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody rzeczowe.

4. Nagrodami rzeczowymi uhonorowane zostaną trzy najlepsze pary deblowe turnieju MASTERS. 

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą rozpoczęcia rozgrywek ligowych wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane.

2. Duże zaległości w rozgrywaniu spotkań nie są równoznaczne z rezygnacją pary deblowej z Ligi, lecz mogą posłużyć za podstawę do jej dyskwalifikacji.

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie Organizator. Organizator wydaje również ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia wyników.